Zandhagedis

Zaterdag 4-9-2010

Zandhagedis
Ze zag me komen, verdween schielijk maar kwam al spoedig weer tevoorschijn.

Zandhagedis

Zaterdag 4-9-2010

Zandhagedis

Zandhagedis

Zaterdag 4-9-2010

Zandhagedis

Zandhagedis:

Zaterdag 4-9-2010

Zandhagedis

Zandhagedisl

Zaterdag 4-9-2010
Zandhagedis

Zandhagedis

De zandhagedis (Lacerta agilis) komt in Nederland voornamelijk voor op de warmere heideterreinen op hogere zandgronden in het oosten, zuiden en midden van ons land en in de duinen ten noorden van Zeeland. De mannetjes hebben in het voorjaar opvallende groene flanken. Op onbegroeide, zonnige, zandige plekken begraven de wijfjes hun eitjes, die op 5 tot 20 cm diepte worden ingegraven. Zonnewarmte zorgt dan voor verdere ontwikkeling van de eieren.

Deze zag me komen terwijl ze wat mieren aan het verschalken was. Ik zag haar en pakte m'n fototoestel, maar daar wachtte ze niet op: schielijk verdween ze tussen de struiken. Maar gelukkig duurde het niet lang of ze stak haar kopje weer naar buiten, waardoor ik haar op de foto kon zetten. Hoewel ik zo min mogelijk bewoog, had ik toch het idee dat ze me gedurig in de gaten hield.